Hopp direkte til innhold

Seminar

Endringer i arbeidsmiljøloven: Betydningen for din virksomhet

  • Tid: 21. april 2015 08:30 - 10:30
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Børehaugen 1 (DSD-bygget, 5.etg), 4003 Stavanger
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Frokost og registrering fra kl. 08:00

Regjeringen har foreslått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven som ventes vedtatt av Stortinget i løpet av våren og som sannsynligvis blir iverksatt fra 1. juli 2015. I tillegg har regjeringen nettopp fremmet forslag som begrenser adgangen til å benytte konkurranseklausuler og som forbyr rekrutteringsklausuler i ansettelseskontrakter. Dette er bestemmelser som vil være av sentral betydning for enhver bedrift som sysselsetter arbeidstakere.

Arntzen de Besche inviterer til frokostseminar i Stavanger tirsdag 21. april 2015. Vi gjennomgår de nye reglene for å belyse:

• Hvordan kan bedriftene bruke midlertidige ansettelser fremover?
• Hvilken fleksibilitet gir de nye arbeidstidsreglene?
• Ny aldersgrense på 72 år, forbud mot 67-årsgrense. Overgangsregler – betydning for gjeldende pensjonsavtaler?
• Forslag til nye regler om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler - et nytt regime?

Foredragsholdere: Partnere og advokater i vår arbeidsrettsavdeling.

Kompetanse

Kontaktpersoner