Hopp direkte til innhold

Seminar

Anskaffelsesforum 13. februar - nytt om leverandørrettigheter - praksis fra 2014

  • Tid: 13. februar 2015 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Registrering fra kl. 08:30

Mercell og Arntzen de Besche starter det nye året med en gjennomgang av sentrale avgjørelser fra 2014. Som en følge av stor interesse setter vi opp et ekstra Anskaffelsesforum den 13. februar.

Espen Bakken fra Arntzen de Besche vil gjennomgå de viktigste avgjørelsene fra norske domstoler, EU-domstolen og KOFA fra 2014.

Fokus vil være på praksis knyttet til leverandørenes rettigheter i forbindelse med anskaffelsesprosesser, herunder praksis knyttet til:

• habilitet
• avvisning
• forretningshemmeligheter
• krav til reelle forhandlinger
• bruk av minstekrav
• bruk av underleverandører
• evaluering av tilbud og regler om begrunnelse

Kompetanse