Hopp direkte til innhold

Seminar

Anskaffelsesforum - nytt om leverandørrettigheter - praksis fra 2014

  • Tid: 23. januar 2015 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Registrering fra kl. 08:30

Mercell og Arntzen de Besche starter det nye året med en gjennomgang av sentrale avgjørelser fra 2014.

Espen Bakken fra Arntzen de Besche vil gjennomgå de viktigste avgjørelsene fra norske domstoler, EU-domstolen og KOFA fra 2014.

Fokus vil være på praksis knyttet til leverandørenes rettigheter i forbindelse med anskaffelsesprosesser, herunder praksis knyttet til:

Kompetanse