Hopp direkte til innhold

Seminar

Anskaffelsesforum - Avvisning av leverandør og lojalitet i rammeavtaler

  • Tid: 11. september 2015 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Registrering fra kl. 08:30

Arntzen de Besche og Mercell inviterer til frokostseminar i offentlige anskaffelser. Denne gangen er det to sentrale temaer som vil bli tatt opp, både rammeavtaler og avvisning av leverandører.

En tilbakevendende problemstilling fra leverandører er hvilke handlingsalternativer man har når man mener seg urettmessig avvist fra en anbudskonkurranse. En avvisning som ikke er rettmessig kan også få betydelige konsekvenser for oppdragsgiver som risikerer erstatningsansvar. På dette seminaret ser vi derfor på hvilke handlingsalternativer man har som leverandør til å angripe en avvisning og hvordan oppdragsgiver skal forholde seg i slike situasjoner.

Det andre temaet som vil bli behandlet er rammeavtaler. Rammeavtaler løper ofte over en fireårsperiode. Innenfor denne perioden vil leverandørene ha en forventning om at oppdragsgiver kjøper deres tjenester. I to sentrale avgjørelser Borgarting Lagmannsrett er offentlig oppdragsgiver dømt for brudd på denne lojaliteten. Vi ser nærmere på innholdet av lojalitetsplikten og konsekvensene ved brudd.

Foredragsholdere er advokatene Espen Bakken og Ronny Rosenvold begge med omfattende erfaring innenfor offentlige anskaffelser.

Erfaringsvis fulltegnes arrangementet innen kort tid. Vi anbefaler snarlig påmelding.