Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB-dagene - EØS-rett (JUS2111)

  • Tid: 01. desember 2015 09:15 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Registrering fra kl. 09:00

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i våre lokaler i Bygdøy allé 2.

Partner Espen Bakken foredrar om
1) «Betydningen av EØS-rett i norsk rett»
2) «Fri bevegelighet av varer med fokus på metodikk og oppgaveløsning»

Det blir enkel bevertning og anledning til å stille spørsmål til våre advokater i pausen.
Vi gleder oss!