Hopp direkte til innhold

Seminar om eksportkontroll og sanksjoner

Regjeringen vedtok 15. august 2014 nye restriktive tiltak overfor Russland. Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening og Arntzen de Besche inviterer til seminar om temaet.

De restriktive tiltakene innebærer at det innføres lisensplikt for enhver vare, tjeneste eller teknologi til militær bruk i Russland. Norge sluttet seg med det til sanksjoner innført av EU og USA. USA har på sin side et omfattende regime for eksportkontroll og økonomiske sanksjoner. Disse reglene er på enkelte punkter gitt anvendelse også på foretak som ikke har virksomhet i USA. Håndhevingen av reglene viser at ikke-amerikanske selskaper kan ilegges betydelige bøter for brudd på sanksjonene. Dette kan også få konsekvenser for norske foretak.

 Seminaret har til formål å gi deltakerne en innføring i regelverket for eksportkontroll og sanksjoner, med særlig vekt på betydningen av de nye sanksjonene som er innført. Vi vil se på likheter og forskjeller i de relevante eksportkontrollregimene; Norge, EU og USA.

Se link til påmelding og mer informasjon her.

Kompetanse

Kontaktpersoner