Hopp direkte til innhold

Seminar

Årets siste Anskaffelsesforum

  • Tid: 14. november 2014 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Registrering fra kl. 08:30

Arntzen de Besche og Mercell inviterer til årets siste anskaffelsesforum. Det har vært et sterkt økende fokus på etikk og korrupsjon i offentlige anskaffelser i løpet av det siste året. Vi vil gi en oppdatering på de sentrale avgjørelse gjennom det siste året. Hvor går grensene? Svaret får du her.

Vi ser videre at det er stadige utfordringer med bruk av konsortier og underleverandører i offentlige anskaffelser. Hvem kan jeg benytte og hvilken dokumentasjonskrav er det som stilles? Svarene burde være få, men virkeligheten viser at praksisen hos både oppdragsgivere og leverandører er sprikende.

Bruk av samarbeidspartnere i en offentlig anskaffelse har videre en side mot konkurranseloven og grensen mellom lovlig prosjektsamarbeid og ulovlig anbudssamarbeid. Hvilke regler gjelder?

Som sedvanlig krydres foredragene med mange eksempler fra relevant praksis, herunder advokatenes egen praksis.

Foredragsholdere er Stein Ove Solberg, Håvard Sandnes og Espen Bakken, alle partnere i Arntzen de Besche.

Arrangementet fylles raskt opp og vi anbefaler å være tidlig ute. Vi følger førstemann-til-mølla prinsippet. 

Kompetanse

Kontaktpersoner