Hopp direkte til innhold

Seminar

Anskaffelsesforum - vi utfordrer «monsteret»

  • Tid: 19. september 2014 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Registrering fra kl. 08:30

Mercell og Arntzen de Besche har gleden av å invitere til nok et anskaffelsesseminar - denne gangen om forenkling av anskaffelsesregelverket og om leverandørrettigheter.

Vi deler opp dette seminaret i to deler. I første del vil vi ta for oss det regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalgets forslag til hvordan anskaffelsesregelverkets særnorske del, altså del I og del II av anskaffelsesreglene kan forenkles. Advokat Ingrid Lund fra Arntzen de Besche vil gjennomgå de viktigste forslagene fra Forenklingsutvalget til endring av anskaffelsesreglene i NOU 2014:4. Deretter er vi så heldige å få medlem av Forenklingsutvalget, Arnhild Dordi Gjønnes fra NHO, til å kommentere Forenklingsutvalgets forslag.

I andre del av seminaret vil advokat Espen Bakken fra Arntzen de Besche ta for seg leverandørrettigheter. Hvilke handlingsalternativer har leverandører som mener seg forbigått i anskaffelser, når må det ageres, og hva er det som best fører frem?

Kompetanse