Hopp direkte til innhold

Frokostseminar - offentlige anskaffelser

Mercell og Arntzen de Besche ønsker velkommen til et nytt frokostseminar i offentlige anskaffelser. Som sedvanlig er seminaret praktisk rettet og tar opp aktuelle tema.

Som anskaffelsesadvokater følger vi en rekke prosesser tett både fra oppdragsgiversiden og leverandørsiden. Anskaffelsesregelverket er prosessregler som det er nødvendig å være oppdatert på. I den første delen vil Espen Bakken fra Arntzen de Besche gjennomgå og kommentere siste års sentrale avgjørelser fra domstolene og KOFA med hovedvekt på å ivareta leverandørenes rettigheter i anskaffelsesprosessen. Her vil vi ta for oss krav til begrunnelse, retten til innsyn samt andre sentrale rettigheter en leverandør har for å vurdere om oppdragsgiver har foretatt en lovlig tildeling. 

Norske myndigheter er forpliktet til å gjennomføre EØS-retten på området for offentlige anskaffelser. Det siste året har gått med til å gjennomføre de prosessuelle reglene gjennom det nye Håndhevelsesdirektivet. Nå er fokus rettet mot et nytt sett med materielle regler som skal gjennomføres i norsk rett. Hovedformålet med de nye reglene er å sørge for effektiv konkurranse for små og mellomstore virksomheter. Samtidig har norske myndigheter besluttet å se på forenklinger i det nasjonale anskaffelsesregelverket gjennom det regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget. Til å gjennomgå de materielle endringene i anskaffelsesregelverket har vi fått Arnhild Dordi Gjønnes fra NHO. Arnhild sitter i Forenklingsutvalget og har gjennom sin lederrolle i Business Europe jobbet tett på Europakommisjonen. Til å gjennomgå formålet og innholdet i Forenklingsutvalget har vi fått med oss Benedikte Slørdahl Skjærpe fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet  som sitter som sekretariatsleder i utvalget.

Det vil åpnes for spørsmål og diskusjon for utveksling av erfaringer. Her vil du få muligheten til å påvirke innholdet i det videre arbeidet.

Tid: 3. mai kl. 09.00 – 11.00, registrering fra kl 08.30
Sted: Arntzen de Besche sine lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Pris: Gratis
Påmelding: Meld deg på innen 28. april 2013

Seminarene er svært populære og vi anbefaler å være ute med påmelding i god tid.

Vi serverer frokost.

Vel møtt til faglig og sosialt påfyll!

Kompetanse