Hopp direkte til innhold

Frokostseminar - Praktiske konsekvenser av Vikarbyrådirektivet og utfordringer ved bruk av entreprisekontrakter

Pr. 01.01.2013 gjennomføres hovedpunktene i Vikarbyrådirektivet i Norge. Fra og med dette tidspunkt skal lønns- og arbeidsvilkårene for innleide vikarer fra vikarbyråer likebehandles med de vilkår som gjelder for ansatte hos innleier.

Innholdet i likebehandlingsprinsippet er vanskelig å praktisere og regelverket gir rom for fortolkning. Frokostseminaret vil særlig rette fokus på de konkrete utfordringer som likebehandlingsprinsippet skaper for både bemanningsforetaket og innleievirksomheten.

Det vil rettes særlig fokus på:

Det åpnes for spørsmål og diskusjon for utveksling av erfaringer.

Tid: 17. januar 2013 kl 09.00 - 11.00, frokost og registrering fra kl 08.30
Sted: Arntzen de Besche Advokatfirma Stavanger DA sine lokaler i Børehaugen 1, DSD-bygget, 5. etasje.
Påmelding: Meld deg på innen 14. januar 2013
Seminaret er gratis.

Det er begrenset antall deltakere så her gjelder prinsippet om «første mann til mølla».

Kompetanse