Hopp direkte til innhold

Seminar

Forsvars- og sikkerhetsanskaffelser - Anskaffelsesforum 19. november

Kunngjøring av konkurranse, hva nå? Hvordan vinne anbud?

I samarbeid med FSI arrangerer Arntzen de Besche anskaffelsesforum for forsvars – og sikkerhetsindustrien. Nytt regelverk er på trappene, og det er nødvendig å kjenne sine rettigheter for å ivareta sine interesser. Regelverket for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er basert på oppbygningen av det alminnelige innkjøpsdirektivet, og det inneholder flere bestemmelser som stort sett er identiske med bestemmelsene i innkjøpsdirektivet. Det nye direktivet er imidlertid tilpasset de særlige forhold som gjelder for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Det er således gitt spesifikke bestemmelser som gir oppdragsgivere mer fleksibilitet og samtidig gir mulighet til å ta nødvendige forholdsregler for å sikre informasjons- og forsyningssikkerhet.

Advokatene Ronny Rosenvold og Espen Bakken i Arntzen de Besche tar for seg de viktigste reglene som nå vil gjelde for denne type anskaffelser og holder et fokus på leverandørers rettigheter, herunder reglene om avklaringsadgang, kvalifikasjon av leverandør, evaluering av tilbud og håndhevelse av regelverket både for nasjonal domstol og KOFA.

Tid: 19. november kl. 14.00 – 17.00, registrering fra kl 13.30 
Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
Påmelding: Meld deg på her innen 10. november 2013 

Seminaret er gratis. 

Om dere ønsker å møte oss 19. november holder vi av dagen for å booke møter med de av dere som ønsker det. Som utgangspunkt setter vi av en halvtimes tid til hver bedrift. Ta kontakt med Espen Bakken på telefon 982 94 651 for å avtale nærmere. 

Vel møtt til forum!

Kompetanse