Hopp direkte til innhold

Seminar

Aulaforum 4. september 2013

AdeB og JUS inviterer til årets Aulaforum under Justivalen. Det vil settes fokus på viktige spørsmål som gjelder tilknytning til arbeidslivet.

Tilknytning til arbeidslivet er av grunnleggende betydning. Ulike tilknytningsformer, slik som innleie og entreprisekontrakter, samt økt bruk av utsendte arbeidstakere har de senere årene fått stadig mer oppmerksomhet. Det henger blant annet sammen med ønsket om å bekjempe sosial dumping. De arbeidsrettslige reglene på dette området reiser mange avgrensningsspørsmål som opptar partene i arbeidslivet og som ofte kommer for domstolene. Lovgivningen er under utvikling med gjennomføring av vikarbyrådirektivet og regler om søksmålsrett for fagforeninger som de siste ledd i utviklingen.

Foredragsholdere fra AdeB vil være:

Tid: 4. september 2013 kl. 10.00-15.30, registrering og kaffe fra kl. 09.30
Sted: Arntzen de Besches lokaler, Bydgøy Allè 2, Oslo

Justivalen er jusstudentenes egen studentfestival, og har vært arrangert i Oslo sentrum annethvert år siden 1989.

Kompetanse