Hopp direkte til innhold

Seminar

Anskaffelsesforum 6. september 2013

Norges best besøkte anskaffelsesforum løfter igjen.

Arntzen de Besche og Mercell starter høstsemesteret 2013 med en ny utgave av våre populære og brukerorienterte frokostseminarer i offentlige anskaffelser. Som vanlig vil vi dele opp seminaret i to bolker avbrutt av en pause hvor dere kan mingle og treffe gamle og nye bekjentskaper. 

Igjen tar vi konstruktive tilbakemeldinger på alvor og tar for oss rammeavtaler og forhandlinger.

I første halvdel vil advokatene Ronny Rosenvold og Espen Bakken fra Arntzen de Besche se på rammeavtaler, herunder ulike avropsmekanismer og dele sine erfaringer fra sin omfattende praksis.

Andre halvdel er tilegnet kravet til reelle forhandlinger og gjennomføringen av forhandlinger. Etter en innledning om kravet til reelle forhandlinger, vil Geir Lasse Andresen fra Solid Utvikling AS bevisstgjøre deltakerne på hvordan forhandlinger kan gjennomføres samt synliggjøre handlingsrommet og merverdien som ligger for både leverandører og oppdragsgivere i forhandlingsfasen. 

Det vil åpnes for spørsmål og diskusjon for utveksling av erfaringer. 

Tid: 6. september kl. 09.00-11.00, frokost og registrering fra kl 08.30 
Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo 
Påmelding: Meld deg på her innen 30. august
Pris: Gratis 

Servering av frokostpakker, samt kaffe, vann og frukt. 

Vel møtt! 

Vi anbefaler deg å melde deg på tidlig. Det settes en øvre grense på 130 deltakere. 

Kompetanse