Hopp direkte til innhold

Seminar

Hvordan lykkes med offentlige konkurranser i bygg og anlegg - Lovlig samarbeid mellom entreprenører og ulike samarbeidskonstellasjoner

  • Tid: 14. oktober 2021 09:00 - 10:00
  • Sted: Digitalt. Link sendes ut dagen før.
  • Påmeldingsfrist: 13. oktober 2021
  • Ingen deltakeravgift.

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.

Til tross for et stort marked er marginene lave. BDOs bransjeanalyse for 2019 viser en gjennomsnittlig driftsmargin på 5 % for anleggsprosjekter, og en gjennomsnittlig driftsmargin på 3,5 % for byggeprosjekter.  Dette er lavt, og vi mener at dette til dels skyldes manglende forståelse for risikoen entreprenørene påtar seg i entreprisekontraktene. 

Det offentlige er landets største oppdragsgiver i bygg og anlegg. Bare innenfor samferdsel planlegger det offentlige å investere 1 200 milliarder i perioden 2022 til 2023.  Det offentlige skal følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser når kontrakter lyses ut i markedet. Regelverket skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, og samtidig sørge for at oppdragsgiveren opptrer i samsvar med grunnleggende prinsipper. Det er imidlertid et faktum at mange synes regelverket er omfattende og komplekst, og at det er vanskelig å ha oversikt over tilbudsprosessen og hvilke rettigheter man har som tilbyder.

WEBINAR 14. OKTOBER: LOVLIG SAMARBEID MELLOM ENTREPRENØRER OG ULIKE ARBEIDSKONSTELLASJONER

Grensen mellom lovlig prosjektsamarbeid og ulovlig anbudssamarbeid er hårfin. Konsekvensen av å trå galt kan være omfattende. Vi vil gi deg en kjøretime i utfordrende terreng. Med bruk av våre trafikklys, vil du selv bli bedre til stand til å navigere i forhold til konkurrenter og UE. 

Foredragsholdere er Espen Bakken og Frida May Behrens. De vil se nærmere på:

Tid: 14. oktober kl 09.00-10.00
Meld deg på webinaret via påmeldingsskjemaet nedenfor. 

Påmelding

Kompetanse

Kontaktpersoner