Hopp direkte til innhold

Seminar

Høstkonferansen 2020

  • Tid: 25. november 2020 12:00 - 17:00
  • Sted: Hvis fysisk: Bygdøy Allè 2, Oslo. Hvis digitalt: informasjon kommer
  • Påmeldingsfrist: 18. november 2020
  • Ingen deltakeravgift. Ved fysisk gjennomføring, avholdes det mottagelse med tapas etter foredragene

Vi våger påstanden at vår høstkonferanse er blant de viktigste møteplassene for rammevilkår og markedsutvikling innen vindkraft. Høsten 2020 vil uten tvil by på spennende utvikling innen vindkraft på lands så vel som til havs.

Regjeringen åpner havarealer for søknader – men er rammevilkårene for havvind for øvrig tilstrekkelige?

Stortinget skal behandle nye kjøreregler for vindkraftkonsesjoner og oppmerksomheten om behovet for ny kraft til industri og elektrifisering øker. 

Vil vi få på plass neste generasjon vindprosjekter i tide? Hvordan vil prosjektutviklingsmarkedet se ut?

Som i tidligere år retter vi også blikket mot nabomarkedene – energi- og klimapolitikken for 2030 omsettes i tiltaksplaner og handling. Henger Norge med i utviklingen? Får vi planer og mål som sikrer et konkurransedyktig lavutslippsamfunn?

Det blir foredrag fra politikere og fageksperter. Det blir raske refleksjoner fra bransjen, mingling og mottagelse – sett av datoen.

Hvis konorasituasjonen tillater det, vil vi gjennomføre konferansen i våre lokaler i Bygdøy Allè 2 i Oslo og da kun for et begrenset antall deltakere. Hvis situasjonen ikke tillater fysisk deltakelse, vil vi gjennomføre årets høstkonferanse digitalt. Det kan også bli aktuelt med en kombinasjon av fysisk og digital tilstedeværelse. Dette avklares nærmere konferansen og kommuniseres direkte til deltakerne. 

Påmelding

Kompetanse

Kontaktpersoner