Hopp direkte til innhold

Seminar

Høstkonferansen 2017

  • Tid: 16. november 2017 13:00 - 17:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfrist: 15. november 2017
  • Registrering fra kl. 12:00, mottagelse fra kl. 17:00

Arntzen de Besche og Norwea inviterer igjen til høstkonferanse i kjølvannet av stortingsvalget 2017. Hva betyr utfallet for vindkraftmarkedet? Hvordan vil en ny regjering forholde seg til EUs energipolitikk? Ikke minst, hva kreves av bransjen selv og av politiske rammevilkår for å bygge vindkraft i et kommersielt marked uten elsertifikater?

Sett av 16. november for å holde deg oppdatert om retningen på vindkraftmarkedet etter stortingsvalget. Hvilken regjeringskonstellasjon vil vi få, og hva betyr dette for bransjens rammevilkår? Allerede i valgkampen er det klart at partiene ikke er enige om hvordan Norge skal forholde seg til vårt viktigste energimarked, nemlig EU. Hva vil dette ha å si for vår tilknytning til EUs energiunion og fremtiden for fornybar energi i Norge? Samtidig beveger både Norge og andre vindmarkeder seg i en retning der vindkraft skal bygges ut på kommersielle vilkår uten subsidier. Hvilke krav stiller dette til politikere hva gjelder rammevilkår som konsesjonspolitikk og skatteregime? Hva kan bransjen selv gjøre for å fremme og finansiere de beste prosjektene?

Vi tar debatten med innlegg fra aktuelle politikere og faglig ekspertise fra inn- og utland.

Ikke minst setter vi av god tid til mingling og den tradisjonelle mottagelsen med tapas og forfriskninger.

Spørsmål og kommentarer kan rettes til Øistein Schmidt Galaaen (galaaen@norwea.no) og Thomas Karlsen (tka@adeb.no).

Vennligst oppgi fornavn Vennligst oppgi etternavn Vennligst oppgi firma Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse

Dersom du kan lese dette, ikke endre innholdet i feltene under. Det vil gjøre skjemaet ugyldig og vi vil ikke kunne motta dine data. Dersom dette allerede har skjedd, last siden og prøv på nytt, uten å endre disse verdiene.

Kompetanse

Kontaktpersoner