Hopp direkte til innhold

Seminar

Allianser innen oljebransjen

  • Tid: 01. november 2018 15:00 - 17:30
  • Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allè 2, Oslo
  • Påmeldingsfrist: 29. oktober 2018
  • Seminaret er gratis. Forfriskninger serveres fra kl. 17:30

Vi inviterer til seminar om allianser innen oljebransjen.

I de senere årene har vi sett en fremvekst av «allianser» mellom oljeselskaper og leverandører på norsk sokkel. Flere oljeselskaper har gjort det kjent at de har inngått strategiske allianser med leverandører for undervannsutbygginger, boretjenester, plattformutbygginger mv. Samtidig er det en fornyet interesse for bruken av alliansesamarbeid som kontraktsformat i byggeprosjekter offshore. Denne utviklingen har skjedd i en periode med lave oljepriser og en tilhørende villighet til å se på alternative og mer kostnadseffektive måter å strukturere feltutbygginger og større innkjøp. På dette seminaret vil sentrale industriaktører dele sin innsikt i denne utviklingen, og vi vil kaste lys over noen av de rettslige spørsmål som den reiser.

Agenda:

Vi har satt sammen et sterkt panel med omfattende og variert erfaring:

Seminaret vil bli holdt på norsk.

Vennligst oppgi fornavn Vennligst oppgi etternavn Vennligst oppgi firma Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse

Dersom du kan lese dette, ikke endre innholdet i feltene under. Det vil gjøre skjemaet ugyldig og vi vil ikke kunne motta dine data. Dersom dette allerede har skjedd, last siden og prøv på nytt, uten å endre disse verdiene.

Kompetanse

Kontaktpersoner