Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum, Stavanger: «Praktisk håndtering av varslingssaker»

  • Tid: 12. september 2018 09:00 - 11:30
  • Sted: Stavanger: Arntzen de Besches lokaler i DSD-bygget, Børehaugen 1
  • Påmeldingsfrist: 05. september 2018
  • Ingen deltakeravgift. Registrering fra kl. 08:30-09:00

Arntzen de Besche, Stavanger har gleden av å invitere til AdeB Forum onsdag 12. september 2018.

Karakteristikker som mobbing, trakassering, utfrysing er blitt vanligere ingredienser i de sakene vi får til behandling – enten som hoveddelen av en sak, eller som tilleggsmoment i en sak. Vi ser nærmere på hvilke plikter arbeidsgiver har og tar en praktisk tilnærming til arbeidsgivers håndtering av varsling, bekymringsmelding og informasjon som kan tyde på at det psykososiale arbeidsmiljøet ikke er som det skal. Formålet med møtet er å dele erfaringer fra utfordrende saker og å diskutere ulike løsningsforslag. Varslingsutvalget la i vår frem NOU 2018:6 hvor de har foreslått lovendringer og andre tiltak som kan styrke varslervernet. Vi gir en gjennomgang og oppsummering av de viktigste punktene i utredningen

Vennligst oppgi fornavn Vennligst oppgi etternavn Vennligst oppgi firma Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse

Dersom du kan lese dette, ikke endre innholdet i feltene under. Det vil gjøre skjemaet ugyldig og vi vil ikke kunne motta dine data. Dersom dette allerede har skjedd, last siden og prøv på nytt, uten å endre disse verdiene.

Kompetanse

Kontaktpersoner