Hopp direkte til innhold

AdeB Forum Stavanger: Praktisk arbeidsrett

«AdeB Forum - Praktisk Arbeidsrett» har som mål å skape en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet skal være praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på møtene.

Økt kunnskap i arbeidsrett for HR bransjen bidrar til praktisk nytte i det daglige arbeidet og en tryggere rolle. Det settes fokus på praktiske eksempler og «best practice» for å finne løsninger utenfor domstolsbehandling.

Ved å delta i dette lukkede forumet vil du få en unik mulighet for faglig påfyll av aktuelle temaer med stor spennvidde, innsikt i hvordan arbeidsrettslige problemstillinger kan påvirke arbeidsgivere nå og i fremtiden og til å bidra i gode diskusjoner med andre deltakere som til daglig deler de samme faglige og etiske utfordringene i jobbhverdagen.

PÅMELDING

Samlingene er gratis og bygger på innspill som på forhånd er innsendt av deltakerne. Det avholdes to samlinger i halvåret, med 2,5 timers varighet per samling. Det serveres mat og alle deltakere på møtet vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Ved å melde deg på en samling kommer du automatisk med på den lukkede e-postlisten, der det fortløpende sendes ut invitasjoner til møter, kurs, foredrag, workshops og annen relevant informasjon.

Dersom du kun ønsker å stå på listen må du sende navn på virksomheten, navn på den påmeldte, telefon og e-postadresse til adebforum.stavanger@adeb.no – merk emnefeltet «Påmelding til liste».

Innspill til møtene kan sendes til adebforum.stavanger@adeb.no – merk emnefeltet «Innspill til møter, Stavanger».

SAMLING 1

Tema for første samling: «Praktisk håndtering av varslingssaker»

Karakteristikker som mobbing, trakassering, utfrysing er blitt vanligere ingredienser i de sakene vi får til behandling – enten som hoveddelen av en sak, eller som tilleggsmoment i en sak. Vi ser nærmere på hvilke plikter arbeidsgiver har og tar en praktisk tilnærming til arbeidsgivers håndtering av varsling, bekymringsmelding og informasjon som kan tyde på at det psykososiale arbeidsmiljøet ikke er som det skal. Formålet med møtet er å dele erfaringer fra utfordrende saker og å diskutere ulike løsningsforslag. Varslingsutvalget la i vår frem NOU 2018:6 hvor de har foreslått lovendringer og andre tiltak som kan styrke varslervernet. Vi gir en gjennomgang og oppsummering av de viktigste punktene i utredningen.

Møtet avholdes onsdag 12. september 2018 kl. 9.00-11.30. Registrering fra kl. 8.30-9.00.

Sted: Arntzen de Besches lokaler i DSD-bygget, Børehaugen 1

Påmeldingsfrist 10. september. Begrenset antall plasser.

Meld deg på her

 

Kompetanse

Kontaktpersoner