Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum Stavanger: De vanskelige sykefraværssakene – oppfølging, tilrettelegging og oppsigelse

  • Tid: 30. september 2020 08:30 - 10:30
  • Sted: Hvis fysisk: Kongsgårdbakken 1, Stavanger. Hvis digitalt: informasjon kommer
  • Påmeldingsfrist: 28. september 2020
  • Ingen deltakeravgift. Frokost fra kl 08.00, hvis fysisk gjennomføring.

God håndtering av sykefravær er avgjørende for en velfungerende arbeidsplass – både for å holde produksjonen oppe, for å hindre slitasje på andre ansatte, for å sikre forutsigbarhet i arbeidet og for at arbeidstakerne skal føle seg ivaretatt. Sykdom hos en arbeidstaker kan innebære en belastning både for arbeidstaker og arbeidsgiver og kan medføre en krevende prosess for arbeidsgiver som skal leve opp til idealet om et inkluderende arbeidsliv. Det er derfor viktig med riktig og forsvarlig saksbehandling i sykefraværssakene.

På denne første samlingen av AdeB Forum denne høsten vil vi gå igjennom hvordan arbeidsgiver kan manøvrere seg gjennom et tettvevd nett av lovregler i både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven og belyse problemstillingene med praktiske eksempler og rettspraksis. I tillegg ønsker vi å gi noen praktiske tips og råd knyttet til sykefraværsoppfølgingen og ting man bør tenke på ved utformingen av dokumentasjon. Vi skal blant annet gjennomgå følgende: 

Som alltid oppfordrer vi deltagerne til å bidra med innspill og spørsmål, og å dele sine erfaringer.

Hvis konorasituasjonen tillater det, vil vi gjennomføre forumene i våre lokaler og da for et begrenset antall deltakere. Alle smittevernregler og kravet om to meters avstand vil selvsagt overholdes. Hvis situasjonen ikke tillater fysisk deltakelse, vil vi gjennomføre forumene digitalt (Zoom). Det kan også bli aktuelt med en kombinasjon av fysisk og digital tilstedeværelse. Dette avklares nærmere forumene og kommuniseres til deltakerne. 

Påmelding

Ønsket deltakelse?

Kompetanse

Kontaktpersoner