Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum Oslo - Praktisk håndtering av omorganisering og nedbemanning – tips og råd

  • Tid: 18. mars 2020 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allé 2, Oslo
  • Påmeldingsfrist: 17. mars 2020
  • Frokost/registrering fra kl 08.30. Ingen deltakeravgift.

De aller fleste arbeidsgivere har gjennomgått små og store endrings- og nedbemanningsprosesser. Omtrent like mange har opplevd at prosessen ikke er lett å gjennomføre og at en rekke utfordringer dukker opp underveis.

Vi bygger videre på forrige AdeB Forum - denne gang med praktiske tips og råd i forbindelse med oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold. Vi skal se nærmere på hvilke grep man kan gjøre for å sikre en best mulig saksbehandling i omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, og som kan redusere risikoen for konflikt og etterfølgende rettssak: 

«AdeB Forum - Praktisk Arbeidsrett» skaper en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet er praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå. Les mer om forumet her.

Påmelding

Kompetanse

Kontaktpersoner