Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum: «Oppfølgning av varsel og bekymringsmeldinger – ny NOU fra Varslingsutvalget»

  • Tid: 20. mars 2018 09:00 - 11:30
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfrist: 09. mars 2018
  • Ingen deltakeravgift. Registrering fra kl. 08:30-09:00

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til AdeB Forum tirsdag 20. mars 2018.

Karakteristikker som mobbing, trakassering, utfrysing er blitt vanligere ingredienser i de sakene vi får til behandling – enten som hoveddelen av en sak, eller som tilleggsmoment i en sak. Vi ser nærmere på hvilke plikter arbeidsgiver har og tar en praktisk tilnærming til arbeidsgivers håndtering av varsling, bekymringsmelding og informasjon som kan tyde på at det psykososiale arbeidsmiljøet ikke er som det skal. Formålet med møtet er å dele erfaringer fra utfordrende saker og å diskutere ulike løsningsforslag. Varslingsutvalget skal vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Rapport (NOU) fra utvalget publiseres 15. mars 2018. Vi gir en gjennomgang og oppsummering av de viktigste punktene i rapporten.

Vennligst oppgi fornavn Vennligst oppgi etternavn Vennligst oppgi firma Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse

Dersom du kan lese dette, ikke endre innholdet i feltene under. Det vil gjøre skjemaet ugyldig og vi vil ikke kunne motta dine data. Dersom dette allerede har skjedd, last siden og prøv på nytt, uten å endre disse verdiene.

Kompetanse

Kontaktpersoner