Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB dagene - høsten 2020

  • Sted: Våre lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Arntzen de Besche har siden 2005 avholdt eksamensforberedende forelesninger, kalt manuduksjoner, innenfor ulike rettsområder for jusstudenter.

Gjennom manuduksjonene får studentene også kjennskap til hvordan Arntzen de Besche arbeider jussen i praksis. Disse manuduksjonene er, ved siden av vår populære traineeordning, en svært viktig del av vårt studenttilbud – og bidrar til gode relasjoner mellom studentene og advokatfirmaet.  Årlig deltar nærmere 1500 studenter på våre manuduksjoner i Oslo, Bergen og Tromsø. Forelesningene og seminarene tar for seg for seg ulike rettsområder, blant annet; Individuell arbeidsrett, tilvirkningskontrakter, erstatningsrett, folkerett, dynamisk tingsrett, EØS-rett og Sivilprosess.

Foredragsholdere er i all hovedsak partnere som har mer enn 15 års erfaring som advokat. De deler av sine erfaring og kompetanse og gir studentene mange praktiske eksempler på hvordan loven har blitt anvendt i ulike saker og situasjoner.  

Høsten 2020 har vi gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til følgende arrangementer: 

MANUDUKSJONER

28. oktober: Individuell arbeidsrett
Foredragsholdere: Partner Christian Backe og Advokatfullmektig Hanna Svestad Løkholm
Meld deg på her.

6. november: Tilvirkningskontrakter
Foredragsholder: Partner Karl Erik Navestad
Meld deg på her.

27. november: Erstatningsrett
Foredragsholder: Partner Terje Granvang
Meld deg på her.

3. desember: Folkerett
Foredragsholdere: Fast advokat Aleksander Dypvik Myklebust og advokatfullmektig  Øystein Skotheim
Meld deg på her.

4. desember: Dynamisk tingsrett
Foredragsholder: Partner Erlend Haaskjold
Meld deg på her.

9. desember: EØS-rett
Foredragsholder: Partner Espen I. Bakken
Meld deg på her.

11. desember: Sivilprosess
Foredragsholdere: Partner Andreas Nordby og Partner Wenche Maartmann-Moe
Meld deg på her.

 

Ta kontakt med for spørsmål.