Hopp direkte til innhold

Samfunnsansvar

Gjennom vår advokatvirksomhet arbeider Arntzen de Besche målrettet med å søke balanserte løsninger til det beste for menneske, miljø og samfunn. Vi gjennomfører en rekke aktiviteter som bidrar til å sikre og utvikle det samfunnet vi lever i.

Vår strategi og virksomhet er bygget på verdiene lagspill, kvalitet, integritet og engasjement. Gjennom våre verdier støtter og bidrar vi til samfunnsutviklingen gjennom ulike aktiviteter.

Arntzen de Besche er samarbeidspartner til Sykehusklovnene, hvor vi bidrar med finansiell støtte og juridiske pro-bono tjenester. Sykehusklovnene har som mål at «Alle barn innlagt på sykehus skal få besøk av sykehusklovner» og bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon.

Arntzen de Besche har fokus på miljø og derfor siden 2013 vært miljøfyrtårnsertifisert og implementert en miljøpolicy.

Vi er det eneste norske advokatfirmaet som er godkjent medlem av UN Global Impact programmet, som arbeider for en bevisstgjøring av samfunnsansvar for alle verdens bedrifter og inkluderer per i dag mer enn 8000 bedrifter fra 145 land. Medlemskapet viser at vi støtter opp om programmets ti prinsipper.

Som en del av CSR-arbeidet yter vi pro bono i situasjoner/saker hvor det antas å være begått urett mot personen eller organisasjonen.

Vi holder jevnlig eksamensforberedende forelesninger for jusstudentene ved Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen og Universitetet i Tromsø.

Gjennom mange år har våre advokater hatt tillitsverv og deltatt aktivt i bl.a. ideelle organisasjoner, stiftelser og lovutvalg.

Knud Jacob Knudsen er oppnevnt som CSR-ansvarlig partner i Arntzen de Besche. 

Kontaktpersoner