Hopp direkte til innhold

Samfunnsansvar

Gjennom vår advokatvirksomhet arbeider vi målrettet med å søke balanserte løsninger til det beste for menneske, miljø og samfunn. Vi gjennomfører en rekke aktiviteter som bidrar til å sikre og utvikle det samfunnet vi lever i.

Vår strategi og virksomhet er bygget på verdiene lagspill, kvalitet, integritet og engasjement. Gjennom våre verdier støtter og bidrar vi til samfunnsutviklingen gjennom ulike aktiviteter som bidrar til å sikre og utvikle det samfunnet vi lever i. Det er likevel gjennom rådgivningen til klienter hvor vi virkelig kan påvirke bærekraftige løsninger.

Klimanøytral

I perioden 2018 til 2020 reduserte vi vårt klimagassutslipp med 48 % og vi arbeider kontinuerlig for å forbedre dette. Vi har satt konkrete mål innenfor ulike kategorier og skal redusere CO2-utslippet, energiforbruket og antall km kjørt. Videre skal vi redusere papirforbruket, og benytte klimavennlige tjenester når det er mulig. 

Vi ønsker å gjøre mer og har derfor kjøpt klimakvoter fra EU sitt klimakvotesystem (EU ETS) som fullt ut kompenserer for våre utslipp i 2019 og 2020 - det betyr at vi er klimanøytral. EU sitt kvotesystem er regnet som det mest velfungerende og effektive kvotesystemet i verden. 

Skift

Vi er medlem av koalisjonen i Skift - Næringslivets klimaledere. Dette er et næringsdrevet klimainitiativ med formål å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Svein Terje Tveit, Line Hoven og Kristine F. Nesse i Arntzen de Besche har, sammen med Skift og flere av medlemmene i Skift, laget 10 innkjøpsvettregler for grønne innkjøp. Mer informasjon om Skift er tilgjengelig her.

UN Global Compact

Vi er et av få norske advokatfirmaer som er godkjent medlem av UN Global Compact-programmet, som arbeider for en bevisstgjøring av samfunnsansvar for alle verdens bedrifter og inkluderer per i dag mer enn 8000 bedrifter fra 145 land. FN sine bærekraftsmål for 2030 definerer 17 områder innenfor klima og miljø, økonomi og sosiale forhold hvor verden fortsatt har forbedringspotensial. Skal vi lykkes med å nå bærekraftsmålene, må næringslivet spille en aktiv rolle. 

Sykehusklovnene

Sykehusklovnene er en av våre samarbeidspartnere, hvor vi bidrar med finansiell støtte og juridiske pro-bono tjenester. Sykehusklovnene har som mål at «Alle barn innlagt på sykehus skal få besøk av sykehusklovner» og bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon.

Andre aktiviteter

Siden 2013 har vi vært miljøfyrtårnsertifisert og vi har implementert en miljøpolicy.

Som en del av CSR-arbeidet yter vi pro bono i situasjoner/saker hvor det antas å være begått urett mot personen eller organisasjonen.

Vi holder jevnlig eksamensforberedende forelesninger for jusstudentene ved Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen og Universitetet i Tromsø.

Gjennom mange år har våre advokater hatt tillitsverv og deltatt aktivt i bl.a. ideelle organisasjoner, stiftelser og lovutvalg.

I 2022 flytter vi inn i nye lokaler i Oslo som er BREEAM-NOR Excellent sertifisert - en av markedets høyeste klimasertifiseringer. 

Relaterte saker

Kontaktpersoner