Hopp direkte til innhold

Verdier

Våre verdier er lagspill, integritet, kvalitet og engasjement, og kan sammenfattes til: LIKE

Lagspill

Lagspill skal være rettesnoren for hvordan vi skal arbeide og opptre i forhold til hverandre. Ved å opptre sammen som ett firma skal vi løfte hverandre og oppnå fremgang både i markedet og når det gjelder faglig anerkjennelse. Lagspill skal bidra til at våre medarbeidere trives på jobben. Lagspill gir arbeidsglede.

Integritet

Vi skal ivareta våre kunders interesser uten tanke på personlig fordel eller risiko.

Vi skal arbeide innenfor loven, advokatforskriftens regler for god advokatskikk og våre egne etiske regler.

Vi skal opptre korrekt og på en måte som gjør at vi vinner respekt hos våre kunder, motparter, domstoler, det offentlig og andre. Vi skal holde det vi har lovet.

Kvalitet

Vi skal i alle ledd levere tjenester av høy kvalitet. Vi skal tilpasse våre leveranser til den enkelte sak og kundens behov. Våre tjenester skal holde en høy standard og leveres på en profesjonell måte. Våre råd skal være tydelige.

Vi skal være tilgjengelig for våre kunder, respondere hurtig og medvirke til rask fremdrift i oppdragene. Vi skal være i forkant når det gjelder bruk av ny teknologi.

Engasjement

Vi skal vise høyt engasjement for saken og ha fullt fokus på oppdraget. Kunden skal oppleve at vi strekker oss og bryr oss mest.

Vi skal være kunnskapssøkende, kjenne jussen og lære oss kundens bransje.

Vi skal være engasjert i å utvikle hverandre og firmaet.