Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besches nestorer

Andreas Arntzen, Ulf Underland og Oscar de Besche er mennene bak Arntzen de Besche. Selv etter deres bortgang bygger firmaet videre på deres drivkraft, verdier og forretningsforståelse. De har alle satt sitt preg på Arntzen de Besche i sin nåværende form.

Andreas Arntzen (1928-2012)

Andreas studerte videre ved Harvard Law School etter at han i 1952 tok juridisk embetseksamen og fikk møterett for Høyesterett i løpet av imponerende tre måneder.

I alt sitt arbeid stod han for grundighet, skikkelighet og rettferdighet. Han var lite selvhøytidelig, og hans personlige kraft, holdninger og verdier ble en vesentlig inspirasjonskilde for hans medarbeidere.

Han prosederte et stort antall forsikringssaker for domstolene. Kombinert med et omfattende forsikringsjuridisk forfatterskap ledet dette til at han over lengre tid preget rettsutviklingen innen norsk forsikringsrett.

Andreas søkte aldri publisitet i sin advokatgjerning, men kunne ikke unngå mediaoppmerksomhet da han ved siden av Ulf Underland og sammen med Jon Lyng i 1984 ble oppnevnt som offentlig forsvarer for spiontiltalte Arne Treholt. Etter Partnair-ulykken i 1989 ledet han erstatningsoppgjøret. I perioden 1987-89 ledet Andreas det regjeringsoppnevnte utvalget som utredet årsakene til konkursen i Kongsberg Våpenfabrikk.

Han blir husket som en bauta og støttespiller blant alle tidligere medarbeidere. 

Ulf Underland (1928-2012)

Etter juridisk embetseksamen i 1953 sluttet Ulf seg til Utenriksdepartementet. Han var etter hvert utstasjonert i Paris, Bangkok og Wien, og ble byråsjef i Rettsavdelingen.

Sammen med Jens Evensen førte Ulf i 1967-70, på vegne av de tre skandinaviske land, sak mot den greske juntaen for brudd på menneskerettighetene for Den europeiske menneskerettighetskommisjon i Strasbourg, og vant frem.

I 1971 gikk Ulf inn som partner i advokatfirmaet som senere ble Arntzen, Underland & Co. Ulf fikk med en gang en viktig plass i norsk oljevirksomhet som advokat for det franske oljeselskapet Total. Han forble gjennom flere ti-år sentral i utviklingen av Totals virksomhet i Norge, og nød høy tillit hos Totals toppledelse. Ulf var også sentral i firmaets arbeid for SAS og en rekke andre utenlandske klienter. I likhet med Andreas fikk Ulf også mye oppmerksomhet i forbindelse med Treholt-saken.

Ulf hadde bred kulturell og historisk innsikt og forståelse. Han holdt et særdeles høyt språklig nivå og fremstod med stor integritet.

Han var en læremester for flere medarbeidere og gjennom de er hans ånd fortsatt levende.

Oscar de Besche (1903-2002)

Gjennom sin tante og onkel kom Oscar i kontakt med CM Hansen som hadde startet advokatpraksis i Oslo i 1870. Etter å ha vært dommerfullmektig i Lofoten begynte han den 21. november 1926 som fullmektig i advokatfirmaet. I 1992 trakk han seg formelt tilbake fra firmaet som da het de Besche & Co og som i dag er en del av Arntzen de Besche.

Oscar har gjennom et langt liv utmerket seg på en rekke måter og områder, også utenfor en blomstrende advokatpraksis. Han fikk på ski flere gode plasseringer nasjonalt og drev med orientering i over 50 år. Oscar hadde en over gjennomsnittet livsgnist og drivkraft som satte sine spor i alt han gjorde.

Han har satt dype spor i alle sine medarbeidere og minnes med glede og enorm respekt.