Hopp direkte til innhold

Om Arntzen de Besche

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 180 medarbeidere. Våre team av medarbeidere bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Over 150 års historie

Vi har siden 1870 vært med på å forme den rettslige utviklingen i Norge. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss et renommé i Norge og utlandet som et ledende fagmiljø innen forretningsjus og prosedyre.

Fokus på kundeopplevelse

Vi har en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt. 

Vår kompetanse, erfaring og kommersielle forståelse skaper langsiktige relasjoner og varige verdier. Vi setter kunden i fokus. For mange kunder er vi en strategisk samarbeidspartner. Vi legger mye arbeid i å utvikle og forstå våre kunders virksomhet og målsettinger,

Vår strategi bygger på vekst, offensiv rekruttering og utvikling av medarbeidere.

Vi tilbyr våre kunder et solid internasjonalt nettverk og tilgang til topp kompetanse i de fleste land Norge driver handel med. 

Ledende fagmiljøer

Selskapet har i perioden 2014-2020 vært involvert i transaksjoner med en totalverdi på ca 365 milliarder norske kroner (kilde: MergerMarket), og ble av MergerMarket i 2018 nominert til den prestisjefulle prisen "Norway M&A Legal advisor of the year". Vårt fagmiljø innenfor tvisteløsning og prosedyre består blant annet av 9 advokater med møterett for Høyesterett.

Arbeidet med likestilling og mot diskriminering

Arntzen de Besche jobber for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. - I advokatbransjen er det over overrepresentasjon av menn i partnerskapet, og bedre kjønnsbalanse i partnerskapet er viktig for oss, uttaler managing partner Håvard Sandnes. Det sikrer at vi på sikt har de beste hodene, og er viktig for vårt arbeidsmiljø og vår rekrutteringskraft. Bedre kjønnsbalanse i partnerskapet vil reflektere kjønnsbalansen hos våre kunder, og bidra til likestilling i bransjen.

Arntzen de Besche nedsatte i 2019 et mangfoldsutvalg. - Utvalgets mandat var i første omgang fokusert inn mot kjønnsbalansen i firmaet, og konkret hvordan firmaet kan jobbe for å bedre kjønnsbalansen i partnerskapet. Selv om kjønnsbalanse i partnerskapet fortsatt er et fokusområde, har mangfoldsutvalget gjennom 2020 fått et bredere mandat, uttaler Mira Tengesdal Torstenbø, en av partnerne i utvalget. Utvalget har jobbet med å kartlegge risiko for, analysere årsaker til, og utvikle tiltak mot diskriminering og forskjellsbehandling generelt, og tatt utgangspunkt i fem kontekster/organisatoriske prosesser der risiko for diskriminering gjør seg spesielt gjeldende: 

  1. Rekruttering
  2. Forfremmelse og utvikling
  3. Tilrettelegging for arbeid og familieliv
  4. Lønns- og arbeidsforhold
  5. Arbeidsmiljø, trakassering og kjønnsbasert vold

Mer informasjon om vårt arbeid er tilgjengelig i vår rapport som ble publisert 26. mars 2021: «Redegjørelse for arbeidet med likestilling og mot diskrimininering»

Priser og betingelser

Priser og betingelser for advokattjenester i Arntzen de Besche.

 

Våre kontorer

 

Oslo

Besøksadresse: Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Postadresse: Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo
Tlf: 23 89 40 00
E-post: 

Stavanger

Besøksadresse: Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Postadresse: Postboks 660, 4003 Stavanger
Tlf: 23 89 40 00
E-post: 

 

Trondheim

Besøksadresse: Beddingen 16 (3. etasje), 7042 Trondheim
Postadresse: Postboks 8853, 7481 Trondheim
Tlf: 23 89 40 00
E-post: 

Kontaktpersoner