Hopp direkte til innhold

Om Arntzen de Besche

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 170 medarbeidere. Våre team av medarbeidere bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Vi har en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt. 

Vår kompetanse, erfaring og kommersielle forståelse skaper langsiktige relasjoner og varige verdier. Vi setter kunden i fokus. For mange kunder er vi en strategisk samarbeidspartner. Vi legger mye arbeid i å utvikle og forstå våre kunders virksomhet og målsettinger,

Vi har siden 1870 vært med på å forme den rettslige utviklingen i Norge. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss et renommé i Norge og utlandet som et ledende fagmiljø innen forretningsjus og prosedyre.

I 2015 var vi involvert i oppkjøp og fusjoner med en totalverdi på ca 175 milliarder norske kroner, noe som var klart høyest blant norske advokatfirmaer. Vårt fagmiljø innenfor tvisteløsning og prosedyre består blant annet av 10 advokater med møterett for Høyesterett.

Vår strategi bygger på vekst, offensiv rekruttering og utvikling av medarbeidere.

Vi tilbyr våre kunder et solid internasjonalt nettverk og tilgang til topp kompetanse i de fleste land Norge driver handel med. 

Priser og betingelser for advokattjenester i Arntzen de Besche.

 

Våre kontorer

 

Oslo

Besøksadresse: Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Postadresse: Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo
Tlf: 23 89 40 00
E-post: oslo@adeb.no 

Stavanger

Besøksadresse: Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Postadresse: Postboks 660, 4003 Stavanger
Tlf: 51 89 89 00
E-post: stavanger@adeb.no

 

Trondheim

Besøksadresse: Dyre Halses gate 1a, 7042 Trondheim
Postadresse: Postboks 8853, 7481 Trondheim
Tlf: 73 87 12 00
E-post: trondheim@adeb.no

Kontaktpersoner