Hopp direkte til innhold

Møterett for Høyesterett

Advokater som har bestått prøven for Høyesterett, får tittelen ”Møterett for Høyesterett». Domstolloven § 221 oppstiller kravene for å få tillatelse til å være advokat ved Høyesterett. I korte trekk omfatter prøven utføringen av to muntlige saker. Minst en av disse må være en sivil sak for den ankende part. Tidligere var tittelen høyesterettsadvokat.