Hopp direkte til innhold

Internasjonalt fokus

Globaliseringen og den teknologiske utviklingen går stadig raskere. Kunnskap om endringer av markedsforhold og regelverk, nettverk og erfaring fra ulike jurisdiksjoner blir stadig viktigere for å kunne gi råd som sikrer og utvikler verdier.

En betydelig del av vårt arbeid er internasjonalt rettet. Daglig gir vi råd til utenlandske selskaper som driver forretningsvirksomhet i Norge og norske selskaper som driver i utlandet. Vi har gjennom mange år etablert meget gode relasjoner til anerkjente advokatfirmaer i nærmest alle land som driver handel med Norge. Våre kunder er på denne måten sikret tilgang til den beste kompetansen.

Vi har dedikert et team av advokater med internasjonal erfaring som koordinerer arbeidet mot våre internasjonale forbindelser. 

Vi bistår internasjonale selskaper, organisasjoner og myndigheter i store deler av verden særlig innen transaksjoner og oljevirksomhet. Vi har ledet internasjonale forhandlinger i konfliktrammede områder, deltatt ved gjennomføringen av noen av de største transaksjonene på norsk sokkel, og bistått ved etablering av komplekse avtaler mellom statlige myndigheter og private selskaper.