Hopp direkte til innhold

Fremtidens advokat

Advokatbransjen er i rask endring på flere områder. Arntzen de Besche deltar aktivt i denne utviklingen.

Vi ansetter de beste advokatene og vi jobber med de krevende sakene. For å kunne være et ledende forretningsadvokatfirma i dag, må vi i tillegg hele tiden forbedre oss. Derfor jobber vi kontinuerlig med forretningsutvikling.

Endringer vi har gjort den siste tiden inkluderer både prosessforbedringer og implementering av nye digitale verktøy for å oppnå økt effektivitet og bedre kommunikasjonen med våre kunder. Vi har blant annet tatt i bruk kjente elementer fra prosjektledelsesfaget. Som eksempler på digitale hjelpemidler nevnes kunstig intelligens, nye digitale produksjonsverktøy, digital signatur og nye digitale kommunikasjonsflater. Spør oss gjerne helt konkret hva vi jobber med -  eller gi oss innspill om hvor vi bør utvikle oss fremover.