logo
Vjosa Maxhuni

Fast advokatOslo

Vjosa Maxhuni

Vjosa er spesialisert innenfor tvisteløsning og kontraktsrett, og jobber hovedsakelig opp mot bygge- og anleggsbransjen.

Arbeidet hennes omfatter utvikling av kontrakter, oppfølging av prosjekter og håndtering av sluttoppgjør og tvister, både for nasjonale og internasjonale aktører. Vjosa har verdifull erfaring fra store og komplekse prosjekter, herunder et av Norges største OPS-prosjekter (Rv. 555). Videre har Vjosa opparbeidet seg bred erfaring innen tvisteløsning og prosess.

Hun har også kompetanse innen miljørett. Temaet for hennes masteravhandling var «Miljøkrav i entreprisekontrakter». I samarbeid med Grønn Byggallianse, har Vjosa vært med på å utarbeide kontraktsveilederen for BREEAM-sertifisering. Hun var også involvert i Klimaskiftet for bygg og eiendom og har holdt flere foredrag om bærekraft, blant annet i samarbeid med Skift og Ungt Entrepriseforum.

Vjosa har hatt en rekke verv og er i dag nestleder i Advokatforeningens utvalg for Yngre advokater Oslo.

Gjennom sine erfaringer, har Vjosa fått en god forståelse av samspillet mellom juss, politikk og næringsliv. Dette gjør at hun ser saker og juridiske problemstillinger i et helhetlig perspektiv. Ved å kombinere faglige kompetanse og personlige driv, jobber Vjosa proaktivt med å oppnå optimale resultater i alle saker og prosjekter.

Aktuelt

Se alle

10. januar 2022

Ny veileder skal sikre BREEAM-NOR gjennom bedre avtaleregulering

I samarbeid med Grønn Byggallianse har vi lansert veilederen «BREEAM-NOR i totalentrepriser» for å sikre at miljøsertifisering og bærekraft blir en tydelig del av avtalen, og sikre at byggherre og entreprenør har en felles forståelse av miljøkvalitetene i prosjektet.

8. februar 2021

Kronikk i E24: Strengere miljøkrav er ikke nok

Dersom Norge skal nå klimamålene, må tempoet i den grønne omstillingen økes betydelig. Her kan byggebransjen bli en sentral bidragsyter, skriver Knud Jacob Knudsen og Vjosa Maxhuni i Arntzen de Besche Advokatfirma.

27. januar 2021

Lager veileder for BREEAM-kontrakter i byggeprosjekter

Arntzen de Besche og Grønn Byggallianse skal lage en veileder for å implementere BREEAM i bygge- og entreprisekontrakter. – Vi vil gjøre det enklere å ivareta miljøkvaliteter i prosjekter, sier Anders Nohre Walldén fra Grønn Byggallianse.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?