logo
Sven Iver Steen

PartnerOslo

Sven Iver Steen

Sven Iver bistår hovedsakelig innen finans-, pensjons- og forsikringssektoren og har lang erfaring som juridisk rådgiver for norsk næringsliv, organisasjoner og det offentlige. Han har møterett for Høyesterett og prosederer saker for alle norske domstoler. Han har erfaring som voldgiftsdommer blant annet i saker som knytter seg til norsk og internasjonal forsikringsrett.

Sven Iver var i mange år engasjert av Finansdepartementet for arbeid i Banklovkommisjonen. Han deltok ved utarbeidelsen av en rekke offentlig utredninger blant annet knyttet til finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, betalingstjenester, tjenestepensjonslovene, finansforetaksloven og forsikringsvirksomhetsloven. Han bistod ved etableringen av det nasjonale pensjonsrettighetsregisteret Norsk Pensjon AS.

Sven Iver har ledererfaring blant annet fra stilling som managing partner i Arntzen de Besche og som administrerende direktør i Fellesordningen for avtalefestet pensjon. Han har bistått partene i arbeidslivet i forbindelse med utarbeidelse av regelverkene for AFP og Sliterordningene. Han er rådgiver for Overføringsavtalens sikringsordning.

Sven Iver er en ettertraktet rådgiver i komplekse saker, og har hatt flere oppdrag av samfunnsmessig betydning. Han bistår i restruktureringer og granskningsoppdrag.

Has outstanding competence in complicated pension questions, background information, historic development, etc. and is a trustworthy partner in these kinds of questions.

Klient, Legal 500, 2023

Aktuelt

Se alle

13. september 2021

Norges største innkjøpere velger Arntzen de Besche

Når Norges største innkjøpere av juridiske tjenester skal rangere landets beste advokatfirmaer innen arbeidsrett, plasserer de Arntzen de Besche på toppen av listen. I løpet av de siste fire årene har fire nye partnere tatt plass. Frode Martin Toftevåg, Mira Tengesdal Torstenbø, Agathe Løwenborg og Christian Backe utgjør en ny generasjon arbeidsrettpartnere som blir lagt merke til.

30. oktober 2020

Lovkommentar til Sliterordningsavtalen

Sven Iver Steen har skrevet lovkommentaren til Sliterordningsavtalen sammen med Ane Apeland som er seniorrådgiver i Fellesordningen for avtalefestet pensjon. Slitertillegg er en ekstra ytelse til arbeidstakere som tar ut privat avtalefestet pensjon (AFP) før fylte 65 år, og som da trer ut av arbeidslivet.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?