logo
Per Kristian Ramsland

PartnerStavanger

Per Kristian Ramsland

Per Kristian har omfattende erfaring med transaksjoner, næringseiendomstransaksjoner, generell selskapsrett, restruktureringer, kapitalmarkedstransaksjoner og finansregulatorisk bistand. Han bistår finansinstitusjoner, verdipapirforetak og fond, industrielle aktører, PE/Venture-selskap og investeringsselskap.

Innenfor selskapsrett, har Ramsland bistått flere større konsern med store omorganiseringer av sin virksomhet. Dette inkluderer vurderinger av hvilke alternative modeller som foreligger, og gjennomføringen av de ulike selskapsrettslige vedtakene for å oppnå ønsket organisering. Denne typen bistand berører også andre rettsområder som skatterett, finansieringsrett tilknyttet fremmedkapitalavtaler og arbeidsrett, og Ramsland har gjennomgående fungert som prosjektleder ved slike større omorganiseringer for å sikre en samlet leveranse og en vellykket omorganisering.

Per Kristian har bistått med rådgivning i en lang rekke aksje- og virksomhetstransaksjoner siden 2003. Bistanden spenner fra mindre oppkjøp og salg, til store strategiske transaksjoner. En betydelig del av transaksjonene har vært knyttet til olje- og gassindustrien i Norge. Per Kristian er en høyt verdsatt strategisk rådgiver for klientene sine, som setter pris på hans tilgjengelighet og hans direkte og praktisk rettede rådgivning.

Innen kapitalmarkedsrett har Ramsland bistått noterte foretak og obligasjonslån med løpende forpliktelser overfor Oslo Børs samt ved gjennomføring av oppkjøp- og kapitalforhøyelser. I tillegg har Ramsland bistått meglerhus med opprettelse av såkalte syndikat (alternative investeringsfond) og forvaltningsselskap i forbindelse med opprettelse av verdipapirfond.

Ramsland bistått i flere større restruktureringer av konkurstruet virksomhet og styrene i tilknytning til handle- og aktivitetsplikten etter aksjeloven.

Aktuelt

Se alle

8. juli 2022

Et travelt halvår for transaksjonsadvokatene i Arntzen de Besche

Det nærmer seg sommerferie og tradisjonen tro sender ratingbyrået MergerMarket ut league tables som viser hvilke advokatfirmaer som har vært de mest aktive i første halvår. Arntzen de Besche rangeres som vanlig høyt på resultatlistene, og er i første halvår rangert på 3. plass i total transaksjonsverdi og 4. plass i antall transaksjoner blant de norske advokatfirmaene. Året har bydd på rekordhøy aktivitet hvor selskapet har vært involvert i transaksjoner med en totalverdi på 8,8 milliarder USD.

19. oktober 2021

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

I løpet av de tre første kvartalene av 2021 kunne teamet i M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen skilte med en omsetningsvekst på 40 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Solid rekruttering av dyktige advokater de siste 3 årene har styrket bredde- og bransjekompetansen som kreves i en hverdag med stadig mer komplekse oppdrag. I tillegg til gode økonomiske resultater, har teamet også gjort seg bemerket hos det globale ratingbyrået IFLR1000, som nylig rangerte Arntzen de Besche i Tier 2, som er nest øverste nivå, innenfor Capital Markets Debt og Capital Markets Equity.

8. januar 2021

Strong results on MergerMarket's league tables 2020

MergerMarket has recently published its league table for 2020 ranking the most active M&A law firms in Norway. We are happy to see that our positive trend continues and that we are ranked on 6th place on total transaction value among the Norwegian law firms on Norwegian transactions, and on 8th place based on deal volume.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?