logo
Paul Gunnar Hagelund

Fast advokatOslo

Paul Gunnar Hagelund

Paul bistår norske og internasjonale klienter med konkurranserettslige spørsmål, EU/EØS-rett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Paul har særlig erfaring fra saker som gjelder konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Paul har også vært sentral i flere fusjonskontrollprosesser, inkludert multi-jurisdiksjonelle meldinger.

Innen offentlige anskaffelser bistår Paul nasjonale og internasjonale leverandører i tvister for domstolene, kvalitetssikring av tilbud og konkurransegrunnlag, tilbudsevaluering, og klage- og innsynsprosesser overfor oppdragsgiver. Paul arbeider også med statsstøtte, og har bistått i saker for ESA og EFTA-domstolen.

Paul arbeider også med sektorregulering (mat- og næringsmiddelbransjen, legemiddelbransjen, forsvarsindustrien, og telekommunikasjonssektoren).

Som rådgiver er Paul faglig dyktig, engasjert, og er særlig opptatt av å presentere juss og faktum på en pedagogisk og logisk måte.

Paul Gunnar Hagelund is very dedicated and clever

Klient, Legal 500, 2023

Aktuelt

Se alle
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?