logo
Camilla Laastad

SenioradvokatOslo

Camilla Laastad

Camilla er spesialisert innenfor tvisteløsning og kontraktsrett med særlig vekt på bygg- og anleggskontrakter. Hun bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere i alle faser av et byggeprosjekt med alt fra kontraktsforhandlinger, løpende rådgivning i prosjekter og sluttoppgjør, til mangelhåndtering, forliksforhandlinger og prosessoppdrag for domstolene.

Camilla har erfaring innenfor flere tilgrensede fag- og bransjeområder. Hun har vært advokat i Boligbyggelaget Usbl hvor hun blant annet jobbet med problemstillinger knyttet til eierseksjoner og borettslag, leiekontrakter, servitutter og entreprisekontrakter. Med sin erfaring som konsernjurist i Viking Life-Saving Equipment A/S i Danmark har hun også jobbet med blant annet kontraktsgjennomgang og compliance.

Med variert arbeidserfaring har Camilla evnen til å sette problemstillinger inn i en større helhet, foreta risikovurderinger og gi balanserte råd. Hun er en dedikert samarbeidspartner med et bevisst fokus på å oppnå den beste løsningen for klienten i hver enkelt sak.

Aktuelt

Se alle

2. februar 2022

Nyhetsbrev: Tingrettsdom om ansvaret for konsekvenser av koronaviruset

Det er snart to år siden koronaviruset rammet norske bygge- og anleggsplasser. Da viruset brøt ut mottok mange byggherrer varsel om krav på fristforlengelse som følge av pandemien. Enkelte entreprenører fremmet også krav om vederlagsjustering. Vederlagskravene skapte stor debatt i bransjen, og det juridiske miljøet har vært splittet i spørsmålet om det kan kreves vederlagsjustering for konsekvenser av koronaviruset.

3. august 2020

Artikkel på bygg.no: Regningsarbeid til besvær

Et gjentagende spørsmål i bygge- og anleggsprosjekter er byggherrens endringskompetanse og hva som skal inngå i vurderingen. Denne artikkelen tar for seg en kontraktsteknikk knyttet til regningsarbeider som vi som forfattere ønsker «til livs».
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?