logo
Anny Bjornes

AdvokatfullmektigStavanger

Anny Bjornes

Anny skrev sin masteroppgave innen arbeidsrett med temaet om arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, og startet som advokatfullmektig i arbeidslivsavdelingen i Arntzen de Besche januar 2022. Hun arbeider med ulike type spørsmål innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, hvor hun bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning, utredninger, forhandlinger og tvisteløsning i forbindelse med arbeidsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger. Anny har erfaring med rådgivning knyttet til blant annet arbeidstid, midlertidig ansettelse og innleie, transaksjoner, oppsigelse og avskjed, tariffrettslige spørsmål og tvisteløsning.

Videre jobber Anny i vår M&A-avdeling hvor hun arbeider med transaksjoner, selskapsrett, kapitalmarkeder og generell kontraktsrett. Hun bistår norske og internasjonale klienter innen blant annet kjøp og salg av virksomheter, restruktureringer og kapitalmarkedstransaksjoner.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?