logo
Anne Svanaug Straume

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

AdvokatfullmektigOslo

Anne Svanaug Straume

Anne jobber i hovedsak med næringseiendom og bistår blant annet ved eiendomstransaksjoner, utforming av avtaler og tinglysning.

Hun har skrevet masteroppgave innenfor fagområdet plan- og bygningsrett med tittelen «Når mangel på skolekapasitet i kommunene hindrer øvrig utbygging. – En juridisk og empirisk undersøkelse av forbudet mot å inngå utbyggingsavtaler med vilkår om sosial infrastruktur».

Fra tidligere har Anne ledererfaring innenfor frivillige organisasjoner. Hun har journalistisk erfaring fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og er som rådgiver opptatt av å levere et godt faglig produkt – både i innhold og i språk.

Anne har siden 2020 vært styremedlem i Nynorsk Pressekontor, og ble i 2022 ble valgt til nestleder. Siden 2019 har hun stått som varamedlem i Målpolitisk råd på Det Norske Teatret.

Aktuelt

Se alle

10. august 2023

Når utløses forkjøpsrett i eiendom ved overdragelse av aksjer?

Forkjøpsrett i fast eiendom er en rettighet som gjør seg gjeldende ved salg av eiendom, eller når eiendommen på annen måte skifter eier. Lovens definisjon av fast eiendom omfatter tomt (grunnen) og bygninger, men også andre innretninger som er varig forbundet med grunnen.

5. juli 2023

Forkjøpsrett ved fisjon og fusjon på bekostning av kontinuitetsprinsippet?

Hvorvidt forkjøpsrett utløses ved fisjon og fusjon er et spørsmål som nylig var oppe for Høyesterett i Kvinnherad Energi-saken (HR-2023-1128-A). I utgangspunktet hindrer kontinuitetsprinsippet at avtalt forkjøpsrett utløses ved fusjon og fisjon, dette la Høyesterett til grunn i Kvinnherad Energi-saken. Hvordan dette stiller seg ved lovbestemt forkjøpsrett er fremdeles åpent.

29. september 2022

Servitutter som årsak til konflikt ved utvikling av eiendom

Ofte møter man på tinglyste servitutter når man skal utvikle en eiendom. Servitutter kan være kime til konflikt, fordi de enten legger begrensninger på eiendommens utnyttelse og bruk (negativ servitutt) eller gir en særlig rettighet til bruk eller utnyttelse av andres eiendom (positiv servitutt).
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?