logo
Anne Kathrine Sande

AdvokatfullmektigOslo

Anne Kathrine Sande

Anne bistår norske og internasjonale klienter i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter og øvrige selskapsrettslige problemstillinger, inkludert noteringsprosesser og utstedelse av obligasjoner. Anne er også en del av firmaets antihvitvaskingsteam og har erfaring fra et secondment hos Oslo Børs hvor hun arbeidet på avdelingen Compliance- og Markedsovervåkning. Her jobbet hun med risk & compliance, antihvitvasking og GDPR, i tillegg til at hun bistod med løpende juridiske problemstillinger.

Hennes masteroppgave omhandlet kontraktsrett med tittelen «Avtalebinding ved forhandlinger - Grensen mellom uforpliktede forhandlinger og avtalerettslig bundethet etter modell om suksessiv binding». Videre tok hun tre spesialemner under sin mastergrad: Individuell Arbeidsrett, Tilvirkningskontrakter og International Environmental Law.

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?