Hopp direkte til innhold

Wenche Maartmann-Moe

Wenche Maartmann-Moe

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Wenche Maartmann Moe er tilknyttet virksomhetsområdet Entreprise.

Wenche er spesialisert innenfor tvisteløsning og kontraktsrett, og har særlig erfaring på området for tilvirkningskontrakter (entreprise) og profesjonsansvar. 

Hun har opparbeidet seg betydelig erfaring med å håndtere omfattende og komplekse tvistesaker gjennom mange år som privatpraktiserende advokat. Tvistene hun har håndtert omhandler blant annet rådgivnings/finansansvar, styreansvar, krav om ekspropriasjonserstatning, sluttoppgjør i entrepriseprosjekter samt krav relatert til ulike typer kommersielle kontrakter. Wenche har et særlig engasjement for alternativ tvisteløsning, er sertifisert mekler gjennom Advokatforeningen og tar oppdrag som mekler både i enkeltsaker og som deltaker i meklingsutvalg i større tilvirkningsprosjekter (PRIME/KLR). Wenche har også erfaring som voldgiftsdommer.

Innenfor entreprisefeltet, bistår Wenche våre klienter i alle faser av deres prosjekter, fra den innledende fasen med forberedelser og kontraktsforhandlinger, til gjennomføringsfasen og sluttoppgjøret. Hun bistår i alle typer tilvirkningsprosjekter, både innenfor bygg, infrastruktur og tekniske leveranser. Hun har vært juridisk rådgiver for leverandørsiden i de to største veiprosjektene som har vært utlyst i Norge noensinne, som vil gjennomføres som et OPS-prosjekt (Rv.3/25 og Rv. 555).  Wenche har også vært utleid som konsernadvokat til et av verdens ledende teknologikonsern, hvor hun arbeidet med komplekse leveransekontrakter i grensesnittet mellom entreprise og teknologi/IT.

Wenche er proaktiv, og er kjent for å strekke seg langt for å ivareta sine klienters interesser. Hun er opptatt av å gi klare og balanserte råd, som også hensyntar klientenes kommersielle interesser. Dette illustreres blant annet av hennes engasjement for alternativ tvisteløsning, som er drevet av erkjennelsen av at det ofte vil være tids- og kostnadsbesparende for partene i kommersielle tvister å undersøke mulighetene for minnelige løsninger.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker