Hopp direkte til innhold

Vidar Riksfjord

Vidar Riksfjord

Partner

Curriculum Vitae

Vidar er tilknyttet virksomhetsområdet Tvisteløsning og prosedyre.

Han er juridisk rådgiver og prosessfullmektig for klienter i tvister innenfor en rekke bransjer, inkludert bank, finans, private equity og venture capital, eiendomsutvikling, handel, industri, shipping, forsikring, energi, havbruk og fiskeri mv. Han er også rådgiver og prosessfullmektig for ledere, styremedlemmer, revisorer og advokater i ansvarssaker.

Vidar arbeider særlig med kommersielle tvister, som typisk springer ut av gjelds- og kapitalinvesteringer, finansielle avtaler, oppkjøpsavtaler, aksjonæravtaler, kontrakter og andre særlige avtaler og arrangementer. Han spesialiserer seg også på saker om forretningshemmeligheter, finansielle instrumenter, digitale valutaer, verdivurderinger og andre økonomiske forhold. I tillegg er han etterspurt som strategisk rådgiver og prosessfullmektig i arbeidstvister.

Vidar er i tillegg spesialist på midlertidig forføyning, arrest, bevissikring og tvangsfullbyrdelse, særlig i komplekse internasjonale forhold. Han har også erfaring med økokrimsaker og foretaksstraff.

Legal 500 anerkjenner Vidar som Next Generation Partner innenfor tvisteløsning og prosedyre. I Finansavisens Advokatundersøkelse er Vidar de siste to årene rangert på 1. og 2. plass i kategorien Sivilrettslig prosedyre, up & coming.

Legal 500 siterer kilder på at Vidar er:

“known for his professional approach, respected among competitors, and with a great knowledge! Top lawyer in Norway!”

“a skilled trial lawyer with extensive court experience, both as lawyer and judge. He is effective and forthcoming, with high customer attention”

Arbeidsgivere

Utdanning

Verv

Relaterte saker