Hopp direkte til innhold

Tommy Dahlen

Tommy Dahlen

Partner

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Tommy Dahlen er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist, Prosedyre og Entreprise, og markedsgruppen Teknologi og Innovasjon. 

Tommy Dahlen arbeider i hovedsak med transaksjoner og rådgivning rettet mot teknologi- og kunnskapsbedrifter samt universiteter og høgskoler. Dette omfatter rådgivning knyttet til etablering og beskyttelse av immaterielle rettigheter (IPR), herunder utarbeidelse og implementering av nasjonale og internasjonale beskyttelsesstrategier. Som ledd i dette arbeidet sitter Dahlen i flere rådgivende komiteer (IPR Advisory Board) for teknologibedrifter innenfor ulike forretningsområder. Dahlen rådgir også en rekke private og offentlige klienter i spørsmål knyttet til IT-kontrakter.

Arbeidsgivere

Utdanning


Relaterte saker