Hopp direkte til innhold

Tommy Dahlen

Tommy Dahlen

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Tommy er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre.

Tommy arbeider i hovedsak med transaksjoner og rådgivning rettet mot teknologi- og kunnskapsbedrifter samt universiteter og høgskoler. Dette omfatter rådgivning knyttet til etablering og beskyttelse av immaterielle rettigheter (IPR), herunder utarbeidelse og implementering av nasjonale og internasjonale beskyttelsesstrategier. Som ledd i dette arbeidet sitter Dahlen i flere rådgivende komiteer (IPR Advisory Board) for teknologibedrifter innenfor ulike forretningsområder. Dahlen rådgir også en rekke private og offentlige klienter i spørsmål knyttet til IT-kontrakter.

Dahlen har i flere år arbeidet med internasjonalisering og kommersialisering av teknologi gjennom salg og lisensiering av patenter og øvrige immaterielle frembringelser, og bistår en rekke virksomheter i forbindelse med oppfølging av brudd på immaterielle rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Tommy er en etterspurt foredragsholder og holder jevnlig foredrag på flere av de største konferanse i Norge innenfor teknologiområdet. 

 

Arbeidsgivere

Utdanning

 

 

Relaterte saker