Hopp direkte til innhold

Tommy Dahlen

Tommy Dahlen

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Tommy er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre.

Tommy arbeider i hovedsak med transaksjoner og rådgivning rettet mot teknologi- og kunnskapsbedrifter samt universiteter og høgskoler. Dette omfatter rådgivning knyttet til etablering og beskyttelse av immaterielle rettigheter (IPR), herunder utarbeidelse og implementering av nasjonale og internasjonale beskyttelsesstrategier. Som ledd i dette arbeidet sitter Dahlen i flere rådgivende komiteer (IPR Advisory Board) for teknologibedrifter innenfor ulike forretningsområder. Dahlen rådgir også en rekke private og offentlige klienter i spørsmål knyttet til IT-kontrakter.

Dahlen har i flere år arbeidet med internasjonalisering og kommersialisering av teknologi gjennom salg og lisensiering av patenter og øvrige immaterielle frembringelser, og bistår en rekke virksomheter i forbindelse med oppfølging av brudd på immaterielle rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Tommy er en etterspurt foredragsholder og holder jevnlig foredrag på flere av de største konferanse i Norge innenfor teknologiområdet. 

Han er rangert av ratingbyrået Legal 500 og omtales på følgende måte: "Diverse experience with different technologies and IP segments held by Tommy Dahlen enables him to understand and also provide focus on often the most difficult aspects in any IP licence agreement". 

Arbeidsgivere

Utdanning

Verv 

Relaterte saker