Hopp direkte til innhold

Tobias Behncke

Tobias Behncke

Advokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Tobias Behncke er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre. 

Behncke bistår norske og utenlandske klienter med ulike former for tvisteløsning, herunder prosedyre, forhandlinger og alminnelig forretningsjuridisk rådgivning. Han har bred kompetanse innenfor kontraktsrett, erstatningsrett og forsikringsrett, og har vært involvert i flere omfattende og komplekse tvister for domstolene.

Behncke har erfaring fra flere profesjonsansvar- og styreansvarssaker. I tillegg til å være involvert i større prosessoppdrag innenfor styre- og ledelsesansvar, har han skrevet artikkelen «Lemping av styremedlemmers erstatningsansvar etter aksjeloven § 17-2» som ble publisert i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Behncke er også tilknyttet profesjonsansvarsteamet, som håndterer en rekke saker mot ulike typer profesjonsutøvere. 

Innenfor forsikring bistår Behncke blant annet med å vurdere dekningsspørsmål, melde krav til forsikringsselskaper og håndtere tvister knyttet til ulike typer forsikringsdekninger, og fokuserer særlig på styreansvarsforsikring (D&O insurance) og profesjonsansvarsforsikring.

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning

Relaterte saker