Hopp direkte til innhold

Terje Granvang

Terje Granvang

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Terje Granvang er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre.

Granvang arbeider hovedsakelig innen prosedyre og tvisteløsning for alle deler av næringslivet. Han har bred erfaring som prosessfullmektig i store, faktumtunge og kompliserte rettstvister, særlig innenfor styreansvar og profesjonsansvar. Granvang representerer både saksøker og saksøkte i styreansvarssaker, men kun saksøkte i profesjonsansvarssaker og har representert revisorsiden i flere av de største revisoransvarssakene i Norge.

Granvang har bred erfaring innen norsk og internasjonal voldgift både som prosessfullmektig og dommer. Han har også deltatt i en av de mest omfattende rettsmeklinger som er avviklet i Norge.

Han har siden 1990 særlig arbeidet med advokat- og revisoransvar og bistår løpende flere av Norges største revisjonsselskaper. Han sitter også på Lloyds’ advokatpanel i Norge som bistår revisorer som har tegnet ansvarsforsikring gjennom DnRs anbefalte forsikringsordning.

Chambers & Partners siterer kilder på at Granvang "is the sort of lawyer you want standing up in court representing your case", med "enormous experience" og at han er "extremely responsive, works very effectively and knows our business very well. He is excellent at analysing the risks and deciding what to do". Han beskrives som "very effective and efficient" og “a well-respected commercial litigator with experience in professional liability disputes, as well as insurance and white-collar crime litigation.” 

Legal 500 siterer kilder på at “Terje Granvang is an outstanding dispute resolution partner with well-documented experience. He is extremely focused and dedicated to his work and invests time together with the client to get into the necessary details. He is excellent in strategy and oral proceedings". Videre sies det at Granvang har: “exceptional dedication to the case and his client, very ambitious with an exceptional high-quality standard, brilliant communication and good sense of humour, making it fun to work with him and his team. High credibility.

Granvang har i mer enn 20 år forelest i erstatningsrett og statsforfatningsrett for studenter på det juridiske fakultet i Oslo og underviser mastergradsstudenter i revisorloven på NHH. Han var medlem av underlovutvalget til revisorloven og er medforfatter til kommentarutgaven til den nye revisorloven som trådte i kraft 1. januar 2021.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker