Hopp direkte til innhold

Sven Bjørk

Sven Bjørk

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Kompetanse


Curriculum Vitae

Sven er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv.

Sven bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser, omstillinger, virksomhetsoverdragelser mv. I tillegg bistår han med generell juridisk rådgivning knyttet til forretnings- og idrettsjuss. 

Hans masteroppgave omhandlet arbeidsrett med tittelen «Er domstolen og Sivilombudsmannens rettsanvendelse knyttet til vilkåret «kritikkverdige forhold» i aml. § 2-4 i samsvar med lovgivers intensjon?»

Arbeidsgivere

Utdanning

Språk 


Relaterte saker