Hopp direkte til innhold

Sven Bjørk (permisjon)

Sven Bjørk (permisjon)

Fast advokat

Kontaktinformasjon

Kompetanse


Curriculum Vitae

Sven er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv.

Sven bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser, omstillinger, virksomhetsoverdragelser mv. I tillegg bistår han med generell juridisk rådgivning knyttet til forretnings- og idrettsjuss. 

Hans masteroppgave omhandlet arbeidsrett med tittelen «Er domstolen og Sivilombudsmannens rettsanvendelse knyttet til vilkåret «kritikkverdige forhold» i aml. § 2-4 i samsvar med lovgivers intensjon?»

Arbeidsgivere

Utdanning

Språk 


Relaterte saker