Hopp direkte til innhold

Sven Bjørk

Sven Bjørk

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Sven er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv.

Sven bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser, omstillinger, virksomhetsoverdragelser mv. I tillegg bistår han med generell juridisk rådgivning knyttet til forretnings- og idrettsjuss.  

Sven har omfattende erfaring med å forhandle individuelle og kollektive tvister i arbeidslivet, samt med prosedyre av slike saker for domstolen. Han blir også benyttet som foredragsholder i ulike arbeidsrettslige tema, og er fast sensor og veileder innenfor ulike fagfelt på Universitet i Bergen.

Arbeidsgivere

Utdanning

Språk 

Verv

Relaterte saker