Hopp direkte til innhold

Svein Terje Tveit

Curriculum Vitae

Svein Terje er tilknyttet virksomhetsområdet Anskaffelser og Konkurranserett.

Svein Terjes fokusområder er konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte, handelsrett og EU/EØS-regulatoriske spørsmål. Han bistår både norske og internasjonale klienter med myndighetskontakt (høringsarbeid og strategisk bistand mv.), rådgivning (prosjektbistand, lovlighetsvurderinger og utredninger), etterforskninger (av norske eller EU/EFTA-tilsynsmyndigheter) og tvisteløsning (for norske eller EU/EFTA-domstoler). Han har særlig bransjeerfaring fra handel og distribusjon, energisektoren og transportsektoren.  

Svein Terje har bistått ved mange av Norges største og mest komplekse konkurranseetterforskninger hos Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkningsorgan. Svein Terje har bistått i tvistesaker for EU-domstolen, EFTA-domstolen, Konkurranseklagenemnda, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og norske domstoler, blant annet i konkurranseerstatningssøksmål og anskaffelsestvister. Han har betydelig erfaring med utredningsoppdrag knyttet til EU/EØS-regelverket, og ledet i 2018 blant annet arbeidet med en utredning til Klima- og miljødepartementet om handlingsrommet for å begrense biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje i offentlige anskaffelser. 

Svein Terje er jevnlig foredragsholder og bidragsyter til bøker og publikasjoner i anerkjente tidsskrift innenfor konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser. 

Som ansvarlig partner for Skift-samarbeidet, er Svein Terje også aktiv innen arbeid med bærekraft, klima og samfunnsansvar. 

Han er over flere år rangert blant de ledende advokatene på sitt fagfelt i Chambers (konkurranserett og statsstøtte) og Legal500 (konkurranserett og statsstøtte), Who's Who (konkurranserett og offentlige anskaffelser) og Finansavisen.

Chambers' kilder sier at Svein Terje "has exceptional professional and personal qualities as a lawyer and adviser" (2020) og at "his capabilities are excellent" (2021). Legal 500 sine kilder uttaler at Svein Terje "is very competent, service minded, easy and pleasant to work with, delivers practical to-the-point legal advice" (2020) og "a highly regarded litigator" (2021). 

Arbeidsgivere

Utdanning

Publikasjoner

Relaterte saker