Hopp direkte til innhold

Svein Terje Tveit

Curriculum Vitae

Svein Terje er tilknyttet virksomhetsområdet Anskaffelser og Konkurranserett.

Svein Terje har betydelig erfaring med å rådgi klienter innen konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte, handelsrett og EU/EØS-regulatoriske spørsmål. Han bistår både norske og internasjonale klienter med myndighetskontakt (høringsarbeid og strategisk bistand mv.), rådgivning (prosjektbistand, lovlighetsvurderinger og utredninger), etterforskninger (av norske eller EU/EFTA-tilsynsmyndigheter) og tvisteløsning (for norske eller EU/EFTA-domstoler). Han har særlig bransjeerfaring fra energisektoren, transportsektoren og matbransjen.  

Som tidligere advokat i Thommessens konkurranseavdeling har Svein Terje bistått ved mange av Norges største og mest komplekse konkurranseetterforskninger hos Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkningsorgan. Svein Terje har bistått i tvistesaker for EU-domstolen, EFTA-domstolen, Konkurranseklagenemnda, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og norske domstoler, senest som prosessfullmektig for et internasjonalt konsern i et kartellerstatningssøksmål frem til desember 2018. Han har betydelig erfaring med utredningsoppdrag knyttet til EU/EØS-regelverket, og ledet i 2018 blant annet arbeidet med en utredning til Klima- og miljødepartementet om handlingsrommet for å begrense biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje i offentlige anskaffelser. 

Svein Terjes sterke akademiske bakgrunn og kommersielle tilnærming gjør at han kan formidle kompliserte råd på en enkel og pragmatisk måte, og adressere klientenes rettslige og praktiske utfordringer på en effektiv måte. Svein Terje er jevnlig foredragsholder på ulike konferanser og klientkurs og har blant annet forelest ved Florence School of Regulation, JUS-kurs og advokatenes fagdager.

Han er anbefalt av Chambers & Partners (konkurranserett og statsstøtte), Legal500 (konkurranserett og statsstøtte), Who’s Who (offentlige anskaffelser) og Finansavisen (konkurranserett og offentlige anskaffelser).

Arbeidsgivere

Utdanning

Publikasjoner

 

Relaterte saker