Hopp direkte til innhold

Susanne Munch Thore

Susanne Munch Thore

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Susanne er tilknyttet firmaets M&A avdeling og har lang erfaring med bistand i forbindelse med oppkjøp og næringslivstransaksjoner, herunder kapitalmarkedstransaksjoner, til norske og utenlandske aktører. Hun bistår videre med selskapsrettslig, corporate governance (herunder ESG og bærekraftsspørsmål) og compliance rådgivning til styrer, selskaper og stiftelser, samt med anti hvitvaskingsrådgivning.  

Susanne innehar styreverv og andre verv i norske og utenlandske selskaper innen private equity, finans, industri, olje og gass, næringseiendom,  leverandørindustri til akvakultur og franchisevirksomhet, samt organisasjonsvirksomhet. Hun har erfaring fra rådgivning til, og styreverv for, børsnoterte selskaper og offentlig eide foretak. Susanne har operativ erfaring som leder og har hatt ansvar for implementering og operasjonalisering av compliance regelverk. Hun har tidligere ledet Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett og for børs-og verdipapirrett. Hun har siden 2018 ledet Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking.

Susanne holder jevnlig foredrag, herunder innen selskapsrett, corporate governance/virksomhetsstyring og anti-hvitvasking. 

Hun har i perioden 2009-2018 vært anbefalt av Chambers and Partners og Legal 500 innen Capital Markets og Corporate /M&A.

Chambers and Partners siterer kilder på at Susanne er "very experienced and very clever at making the deals flow and succeed" og at hun er "smart, intelligent and knows how to manoeuvre in a negotiation".

Arbeidsgivere

Utdanning

Lovutvalg

Nåværende verv

Tidligere verv

Tidligere styreverv inkluderer for øvrig Grieg Star Group AS, Gjensidige Bank ASA, Eltek ASA, Renewable Energy Corporation ASA, samt Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo.

Relaterte saker