Hopp direkte til innhold

Stian Heimdal

Stian Heimdal

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Stian Heimdal er tilknyttet virksomhetsområdet Entreprise.

Stian er spesialisert innen entrepriserett, og har omfattende erfaring med kontraktsforhandlinger, prosjektstøtte, risikohåndtering og tvisteløsning innen bygg og anlegg. Dette omfatter også ulike samspillsmodeller.  

Han har tidligere vært advokat i AF Gruppen og Veidekke Entreprenør. Stian har derfor bred erfaring med å yte juridisk bistand til store og komplekse bygge- og anleggsprosjekter. Denne arbeidserfaringen har også gitt ham svært god innsikt i de tekniske og kommersielle utfordringene i bransjen.  

Stian har inngående kunnskap om beskrivelsessystemene som benyttes i norske bygg- og anleggsprosjekter, dvs. NS 3420 og Håndbok R761/R762 (Prosesskoden). Stian har også særskilt kompetanse om rådgivende ingeniørers profesjonsansvar og har blant annet skrevet artikkel om prosjekteringsfeil. Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Eiendomsrett. 

Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosess, og har prosedert saker for både tingrett og lagmannsrett. Stian er også en erfaren foredragsholder og holder jevnlig foredrag for aktørene i bygg- og anleggsbransjen. 

Han er rangert som "Next Generation Partner" av Legal 500 og omtales på følgende måte: "Stian Heimdal has a deep and thorough understanding of every aspect of construction law in our experience so far. Beyond that, Stian has a passion for, and understanding of the industry that allows him to communicate with our organisation in a way that ensures the very best possible outcomes".

Arbeidsgivere

Utdanning

Publikasjoner

 

Relaterte saker