Hopp direkte til innhold

Stian Fagervold

Stian Fagervold

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Stian er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre. 

Stian har betydelig erfaring med forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre knyttet til komplekse og ofte grenseoverskridende kontrakter og prosjekter. 

Hans tviste- og proedyreerfaring dekker et bredt felt av komplekse kontraktuelle tvister. Han har betydelig erfaring med tilvirknings- og entreprisetvister, særlig innenfor offshoresektoren, men har også bistått en rekke klienter med kontraktuelle tvister innenfor andre sektorer. Han har et særlig fokus på alternative tvisteløsning, og ledet nylig arbeidsgruppen som utarbeidet meklingsregler for Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association. Han tjenestegjorde nylig som lagdommer.

Stian har også betydelig erfaring med kontraktsforhandling både nasjonalt og internasjonalt. Som tidligere konsernadvokat har han fokus på å sikre totaliteten av kontraktene som inngås, herunder alle kommersielle og tekniske sider av kontraktene, da det erfaringsvis ofte er her grunnlaget for tvist oppstår. Han har betydelig erfaring med kontraktsforhandling innenfor tilvirkning- og entreprisekontrakter, herunder særlig innenfor offshoresektoren, men yter jevnlig også kontraktuell bistand innenfor industri og handel.

Stian har undervist i kontraktsrett ved Universitetet i Oslo hvor han også var vitenskapelig assistent ved Institutt for Privatrett.

Legal 500 (2020) siterer kilder på at ‘Stian Fagervold has in-depth knowledge of the industry and is exceptional at going into the details of complicated technical matters.‘

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker