Hopp direkte til innhold

Steffen G. Rogstad

Steffen G. Rogstad

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Steffen er tilknyttet virksomhetsområdene M&A, og Arbeidsliv.

Steffen bistår først og fremst med løpende rådgivning i tilknytning til selskapsrett, transaksjoner og arbeidsrett. 

Han har de senere årene vært juridisk rådgiver for flere av de større transaksjonene og omstruktureringene i Midt-Norge. Han rådgir primært industrielle aktører, PE/venture-selskaper og investeringsselskaper i tilknytning til kjøp og salg av selskaper, kapitalmarkedstransaksjoner, verdipapirrett, og generell selskapsrett. Steffen har erfaring fra et betydelig antall bransjer, og har de siste 15 årene opparbeidet en betydelig kunnskap om selskaper innenfor fornybar energi, IT/teknologi, fiskeri og havbruk, og transport. 

Steffen bistår jevnlig private selskaper, offentlige foretak og offentlig eide selskaper i arbeidsrettslige spørsmål, og er en sentral premissleverandør innenfor arbeidsrettslige spørsmål i Midt-Norge. Han arbeider med et bredt spekter av arbeidsrettslige spørsmål i tilknytning til nedbemanningsprosesser, rådgiving i individuelle oppsigelse- og avskjedssaker, varslingssaker, virksomhetsoverdragelser, suspensjonssaker, individuelle arbeidskonflikter, rettigheter og plikter i arbeidsforhold, faktaundersøkelser og granskningsoppdrag. 

Steffen arbeider tett med klientene og har blant annet sin styrke i å rådgi klienter i strategiske og juridiske spørsmål. 

Han har vært styreleder i advokatforeningen - Trøndelag Krets og er nestleder i Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker