Hopp direkte til innhold

Solfrid Haaskjold Brænd

Solfrid Haaskjold Brænd

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Solfrid Haaskjold Brænd er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre. Solfrid bistår klienter med generell kontraktsrett og erstatningsrett, og har ført flere saker for domstolene med store krav om erstatning. De senere år har hun prosedert saker om profesjonsansvar, styreansvar og erstatning i og utenfor kontrakt. Hun har god kunnskap om de ulike tvisteløsningsmekanismene og arbeider mye med konkrete bevisvurdering både i og utenfor tvistesaker. Siden 2011 har Solfrid vært tilknyttet gruppen for Skatt og Avgift. Hun har derfor erfaring med rettssaker og forvaltningssaker innenfor selskapsskatt, personskatt og internasjonal skatt.

Solfrid har spisskompetanse på stiftelsesrett og har bistått i omdannelsesprosesser, rettsprosesser og med generell rådgivning til styret. Den siste tiden har Solfrid også tilegnet seg solid kompetanse på Bærekraft (ESG) og arbeider særlig med compliance, etterlevelse og rapportering. Solfrid er godt oppdatert på regelverk knyttet til åpenhet i leverandørkjeder og bistår klienter med aktsomhetsvurderinger og overholdelse av informasjonsplikten. Hun har også kunnskap om de internasjonale rapporteringsstandarder, herunder GRI.

Solfrid evner å sette seg raskt inn i problemstillinger og er grundig i arbeidet. Klientene fremhever at hun er opptatt av god fremdrift i prosjektene og at den brede kompetansen gjør det mulig å arbeide tverrfaglig. Solfrid er løsningsorientert og godt vant med å sette seg inn i nye og tekniske fagområder.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker